flowervalley39

Kolesterol och statiner

Kan glykokalyx ge svaret på oförklarade hälsoproblem?

Efter att under några år ha studerat glykokalyx är jag benägen att tro det. Det började med att jag ville hjälpa en nära anhörig som inte orkade någonting och tillbringade både dag och natt liggandes utan att ens orka lyssna på radio eller se på TV. Den energi han kunde uppbåda gick i första hand åt till toalettbesök. Övrig tid kämpade han mot konstiga smärtor i kroppen främst från olika ställen i huvudet. Min oprofessionella slutsats var att han verkade sakna energi, det som vi måste ha för att orka leva.

Jag visste redan att energi tillverkas i våra celler i något som kallas mitokondrier. De kallas ju till och med för våra kraftverk. Mitt intresse riktades under en tid mot sådant som påverkar mitokondriernas funktion exvis sköldkörtelhormo-nerna T4 och T3 med mera. Medicinering hjälpte inte och för den delen ingen annan behandling heller.

Mitt fokus riktades då mot kosten eftersom min enkla logik sade mig att den mat vi äter och de drycker vi dricker måste påverka oss människor på något sätt beroende på vad vi äter. Jag hade initialt inga belägg för detta. Det blev mycket lättare att förstå när jag lärde mig att den mat vi äter består av fett, protein och kolhydrater vilka kallas makronutrienter. Vitaminer och mineraler är exempel på mikronutrienter. När jag lärt mig att en av makronutrienterna, kolhydrater, inte är livsviktig, då började det bli riktigt intressant.

Varför äter vi då så mycket socker och mjöl och dricker så mycket söta drycker? Svaret är givetvis därför att det är så gott, men också att så fort du får något sött i munnen och hela vägen ner genom mage och tarm så går det signaler till din hjärna och hjärnan svarar dig att jag vill ha mer. Så får du det där oemotståndliga hungersuget som är så svårt att motstå. Jag beslutade mig för att sluta äta socker och mjöl och att sluta dricka söta och alkoholhaltiga drycker (alkohol är också en kolhydrat dvs uppbyggd av sockermolekyler) för att se hur jag skulle komma att påverkas eller kanske inte alls.

Sedan jag började studera för att försöka hjälpa min anhörige har jag haft Pubmed på nätet som mitt universitet. Jag kanske också ska säga att medicinsk-vetenskaplig litteratur i form av både böcker och tidskrifter alltid har haft en plats i mitt liv, vilket underlättar mina nuvarande studier.

”Mjölksyra” gör ont

Det är väl känt att syre är livsnödvändigt. Utan syre blir det inte mycket till liv. Varenda cell i kroppen måste få regelbundna leveranser av syre för att fungera utan problem. Vi vet också att det gör ont när muskel inte får tillräckligt med syre. Alla som idrottar vet hur det känns när ”mjölksyran“ slår till. Detta beror på att muskelcellernas behov av syre på grund av din fysiska ansträngning är större än vad dina kapillärer kan leverera av syrerikt blod. När du upphör med den fysiska ansträngningen så försvinner smärtan därför att cellernas tidigare överdrivna krav på syre har återgått till ett normalbehov, som det syrerika blodet i de fortfarande elastiska kapillärerna klarar av att leverera.

Fibromyalgi

Om du däremot känner smärta från exvis muskler utan att du anstränger dessa, så som fallet är vid fibromyalgi, så kan orsaken vara densamma, dvs det kommer inte fram syrerikt blod till cellerna. Men orsaken till detta är tvärtom jämfört med vad den är hos de som får ont på grund av överdriven fysisk ansträngning. Smärtan beror nu på utebliven leverans av syre på grund av att några av dina kapillärer har stelnat vars orsak jag återkommer till längre fram. Även om cellerna i kapillärväggarna dör och nybildas så kommer dessa kapillärer att fortsätta vara stela om du inte åtgärdar orsaken till att kapillärerna stelnar.

Spasmangina

Hjärtat är en muskel varifrån man kan känna smärta utan att kranskärlen är åderförkalkade(fettade). Det brukar kallas spasmangina. Då har cellerna som försörjs av de distalt om kranskärlen belägna kapillärerna på grund av syrebrist övergått till att producera energi (ATP) med hjälp av jäsning. Det laktat som då bildas som en restprodukt förändrar cellens pH till surt och börjar irritera nervändar, vilket du upplever som smärta. Efter att ha stannat upp en stund släpper smärtan när det syrerika blodet åter når fram till cellerna och dessa kan återgå till cellandning med hjälp av syret. Men smärtan återkommer när du anstränger dig och du får fortsätta leva med detta och den minskande fysiska aktivitet detta medför såvida du inte vidtar åtgärder, som gör att de stelnade kapillärerna återigen blir elastiska och kan leverera syrerikt blod till cellerna.

Kväveoxidbrist ger stela blodkärl

Orsaken till att kapillärerna stelnar är brist på kväveoxid (NO) och orsaken till detta är att glykokalyx, den ”heltäckningsmatta” som i friska blodkärl täcker insidan på alla blodkärl (inkl kapillärerna) har blivit skadad – låg och gles och kanske fläckvis helt försvunnen.

Frisk glykokalyx                                                       Skadad glykokalyx

Kunskapen om glykokalyx är så ny att man ännu inte kartlagt alla dess funktioner. En av de uppgifter som glykokalyx verkar ha är att leverera eller medverka till leveranser av NO till kärlväggens muskelskikt (tunica media). I takt med att tunica media får allt mindre mängd NO så stelnar kärlväggen och när NO-leveranserna upphört så har blodkärlet stelnat, i detta fall kapillärerna som leder till det område från vilket du känner smärta.

ME

För att återgå till min anhörige som inte orkade någonting och under långa perioder kände en outhärdlig smärta från olika punkter inne i huvud, nacke och hals, så är frågan om inte detta också kan ha berott på skadad glykokalyx. Energilösheten talar för detta och då skulle denna förklaras med att kapillärerna till talamus, amygdala, hippocampus och hypofysen stelnat, cellandningen i dessa upphört och övertagits av jäsning, som bara ger ca 1/20 av den energi som cellandning ger. Som tidigare förklarats förändrar då restprodukten laktat cellens pH från basisk till sur varvid nervändar reagerar, vilket man upplever som smärta. Den smärtan är oerhörd och i längden näst intill outhärdlig.

Glykokalyx finns också inne i hjärtat vars väggar den täcker. I höger förmak skickas elektriska signaler ut från en punkt i taket och när glykokalyx är frisk, dvs hög och tät, så följer de elektriska signalerna väggarnas ”heltäckningsmatta”, glykokalyx, ner till förmakets golv. Men om glykokalyx är skadad, dvs låg och gles och kanske till och med saknas fläckvis, då hoppar de elektriska signalerna ”från tuva till tuva” innan de når golvet. Man känner ingen smärta utan tycker bara att man blir ”kraftlös”. Då får man diagnosen förmaksflimmer.

Vad orsakar då förstörelsen av glykokalyx?

Även om glykokalyx som begrepp inte är gammalt så inser man numera att sepsis (som vi tidigare kallade blodförgiftning), och orsakas av bakterier i blodet, förstör glykokalyx. På kort tid kan detta leda till organkollaps. Efter de trots allt begränsade erfarenheterna av Corona Sars-2 viruset verkar detta också kunna orsaka ett snarlikt sjukdomsförlopp.

Eftersom hyperglykemi i flera rapporter anges som möjlig orsak till förstörelse av glykokalyx så skulle det kunna innebära att den som genom att under allt för lång tid (decennier) äta allt för mycket socker och mjöl och dricka alltför mycket söta och alkoholhaltiga drycker sakta men säkert förstör sin glykokalyx.

Den som har en bukspottskörtel som inte orkar med att leverera insulin i samma takt som du äter socker och mjöl och dricker söta och alkoholhaltiga drycker får diagnosen diabetes2, det som felaktigt kallas för åldersbetingad diabetes. Har du hört talas om följdsjukdomar när man har diabetes – synproblem, njurproblem, hjärt- och kärlproblem mm? 

Dessa kommer även om du ännu inte hunnit få diagnosen diabetes och att du därför inte förstått vad det är som gör att du kanske redan har fått diverse symptom. De s.k. diabetesföljdsjukdomarna orsakas inte av att du fått diagnosen diabetes utan orsakas av den sedan lång tid tillbaka pågående glykokalyxförstörelsen orsakad av alldeles för mycket socker och mjöl i din kost och alltför mycket söta och alkoholhaltiga drycker.

Vad hände då med min kostomläggning till LCHF

Lite kolhydrater och mycket fett. Jo, när min anhörige fick veta att jag lagt om kosten så gick hans fru en kurs med inriktning mot LCHF och började ge sin man den typen av mat och dryck. Åtta år tidigare hade jag blivit diagnostiserad med spasmangina och ordinerad nitroglycerin. Ungefär samtidigt med min kostomläggning hade jag också blivit diagnosticerad med förmaksflimmer.

Det var nitroglycerin som ledde mig in på glykokalyx. Nitro, kväve, jag började söka i Pubmed på ”nitrogen spasmangina” som ledde mig till att söka på ”endothelial glycocalyx” osv. När jag upptäckte att hyperglykemi angavs som en av orsakerna till att glykokalyx förstörs så började jag vänta på att min uppenbarligen skadade glykokalyx skulle växa till sig eftersom jag slutat med socker, mjöl och alkohol. Under tiden jag väntade fortsatte jag mina studier.

Det är nu mer än 21 månader sedan jag kände av någon spasmangina och 18 månader sedan jag kände av något förmaksflimmer. I somras spelade min tidigare svårt sjuke anhörige tennis, i slutet av augusti spelade han 18 hål golf (korthål) och nu i början av januari åkte han skidor både på längden och tvären. Hans smärtor i huvudet har försvunnit efter 8 år.

                                                                                       Lasse Blomdahl

PS Min hypotes är att en av socker och mjöl skadad glykokalyx kan fås att bli frisk genom att man slutar äta socker och mjölmat och att dricka söta drycker och alkohol. Det är min förhoppning att någon som anser sig ”kunna glykokalyx” vill granska vad jag skrivit och komma med kommentarer. Själv kommer jag att fortsätta mina studier om glykokalyx i avsikt att försöka vederlägga min hypotes.

                                                                                                                                  DS    

Advertisement

Jag har blivit så stel och trött

Du är ingen ungdom längre kanske doktorn säger och så tror du att det är normalt att bli stel och trött när man blir gammal. Kanske du också får rådet att röra på dig lite mer. Du börjar röra på dig lite mer men inte minskar stelheten och inte blir du piggare annat än för stunden.

Syrerikt blod är förutsättningen för att din kropp ska fungera. Om dina blodkärl börjar stelna, vilket du givetvis inte kan se, så räcker inte hjärtats stötvisa pumpande till för att få ut blodet längst ut i de tunnaste tunna blodkärlen, de som kallas kapillärer. Du kommer att känna dig allt stelare och tröttare efterhand som dina kapillärer stelnar.

Att kärlväggen stelnar beror på att kärlväggens muskelskikt (tunica media) inte får tillräckligt med kväveoxid (NO) från flimmerhåren (glykokalyx) på insidan av dina blodkärl. En frisk dvs hög och tät glykokalyx levererar tillräckligt med NO så att dina blodkärl inte stelnar och syrerikt blod kan nå ut också i de tunnaste tunna kapillärerna och du slipper att känna denna besvärande stelhet och trötthet.

De miljarder och åter miljarder enskilda celler som finns i din kropp får syrerikt blod genom de allra tunnaste kapillärerna. Det är där i cellernas mitokondrier som energi skapas i en process som kräver syre för att fungera. Ju mindre syre blodet kan leverera genom kapillärerna desto mindre energi (ATP) kan produceras i mitokondrierna.

Vad är det då som kan skada glykokalyx så att dess leveranser av NO till tunica media inte fungerar och till och med upphör? Sedan lång tid tillbaka känner de flesta till att bakterier kan orsaka ”blodförgiftning” (sepsis) vilken snabbt kan sprida sig i blodkärlen och slå ut våra organ, vilket då kan leda till döden.

Jag har också i den medicinska litteraturen funnit beskrivningar på att virus kan skada blodkärlen, kanske inte lika snabbt och dramatiskt som bakterier. Min slutsats är således att glykokalyx kan skadas av virus.

Som den tredje orsaken och den mycket långsamma orsaken till att glykokalyx skada anges på många ställen i litteraturen hyperglykemi (för mycket socker i blodet) utan att för den skull ha blivit diagnostiserad med diabetes (sockersjuka). Det är alltså fråga om förhöjd blodsockernivå under decennier, kanske ända från barndomen till ålderdomen, innan socker- och mjölätandet och söta drycker börjar ge sig tillkänna i form av allmän stelhet och trötthet åtföljt av s.k. åldersbetingade symptom från exvis hjärta och kärl, njurar, ögonen, huvud, fortplantningsorganen m.m.

Nu finns det faktiskt en möjlighet att få skadad glykokalyx att växa till sig och bli hög och tät och bli det fullgoda skydd som en frisk glykokalyx utgör. När du slutar äta och dricka kolhydrater dvs socker- och mjölmat och söta drycker så växer glykokalyx till sig . Jag blev av med mina stela kranskärl (spasmangina – kärlkramp med helt rena kranskärl) 18 månader efter att jag började med strikt LCHF-kost och mitt förmaksflimmer slutade ge sig till känna efter 24 månader. Min son har efter att för ca två år sedan ha gått över till LCHF (inte så strikt som jag) sakta men säkert börjat återkomma till livet efter att många år ha varit nere på botten av ME dvs liggande utan att orka någonting.                                                                                       

Våra kroppar kräver ständiga leveranser av syre O₂

Det kan inte vara okänt för någon att våra kroppar kräver tillgång på syre O₂  för att kunna fungera. Vi vet också att det är de röda blodkropparna som transporterar syre till alla delar av kroppen, ja till alla organ och till varje enskild cell med hjälp av ett pumpande hjärta. Kommer det inget syre så slutar organet och/eller cellen att fungera.

Men hur mycket än hjärtat pumpar blodet så krävs också att blodkärlen är elastiska – annars kommer inte blodet fram. Detta gäller särskilt de mindre blodkärlen. Ju tunnare de är, desto viktigare är det att de bibehåller sin elasticitet för att det syrerika blodet ska kunna nå ut till de enskilda cellerna i vilka våra kraftverk mitokondrierna sitter. Minskar leveranserna av syre till mitokondrierna så minskar dessa sin produktion av ATP. Upphör leveranserna av syre så slutar de berörda mitokondrierna att producera energi.

Varför skulle blodkärlen tappa sin elasticitet? En sak är säker att det inte beror på att man blivit gammal eller håller på att bli gammal. Tro inte på detta även om doktorn säger det. Ålder är ingen orsak till sjukdom. Orsaken är alltid någon annan, men i takt med stigande ålder så kan olika symptom komma smygande eller helt plötsligt dyka upp.

Varför blodkärlen kan tappa sin elasticitet? Jo, därför att leveranserna av kväveoxid (NO) till muskelskiktet (tunica media) i kärlväggen avtagit eller kanske till och med helt upphört. Varifrån ska då leveranserna av NO komma? Jo, från insidan av blodkärlen som om de är ”friska” ska vara täckta med en ”matta” av hår som kallas glykokalyx. En av glykokalyx viktigaste uppgifter är att leverera NO till tunica media.

Varför kan då leveranserna av NO från glykokalyx till tunica media minska eller helt upphöra? Det snabbaste och mest dramatiska sättet att förstöra glykokalyx är att få sepsis (det som man tidigare kallade blodförgiftning). Då kan det snabbt leda till döden. Men eftersom sepsis orsakas av bakterier så finns oftast antibiotika att tillgå vilket oftast räddar patienten.

Det långsamma sättet att skada sin glykokalyx är att äta och dricka sådant som innehåller eller till och med består av kolhydrater, dvs socker, mjöl och stärkelse. Det kommer att ta många år, ja decennier, innan symptomen på skadad glykokalyx och minskande leveranser av syre till organ och celler gör att du överhuvudtaget märker någonting.

Symptomen kan vara ont i kroppen som flyttar runt, din hud är torr och lämnar hudrester i strumpor och på den pall du lägger upp fötterna när du ser på TV, ditt hår blir så fett att du måste tvätta det ofta – kanske minst en gång om dagen, du får sämre syn, ledsmärtor, plus många fler symptom som du eller din doktor inte tänker kan bero på stela blodkärl, vilka stelnat därför att din kost under många år bestått av alldeles för mycket socker, mjölmat och söta drycker.

Efter att under hela livet ha älskat socker och mjölmat och söta drycker smög sig det ena symptomet efter det andra på mig. När jag haft spasmangina (kärlkramp med helt rena kranskärl) i åtta år lade jag om till LCHF-kost och på 18 månader försvann min spasmangina och faktiskt också mitt förmaksflimmer. Numera kan jag träna för fullt utan att hjärtat ger sig till känna – plus att en massa andra diffusa symptom också försvunnit.

                                                                                       Lasse Blomdahl 81

Frisk glykokalyx ger dig ett långt och friskt liv

Om du däremot har en sjuk glykokalyx så kan du visserligen få ett långt liv, men upp i åldern är sannolikheten stor att du kommer att drabbas av någon av de sjukdomar som så många äldre får leva med under de sista åren. Glykokalyx kallas det flimmerhår eller ludd som finns, eller ska finnas, på alla ytor som är i kontakt med vårt blod dvs insidan på våra blodkärl och på hjärtats insida.

När jag hösten 1962 som 23-åring började arbeta på Sveriges ledande företag  när det gällde kirurgiska produkter fick jag som uppgift att introducera enkelt uttryckt plastpåsar för blodtransfusion. Ingen på företaget hade någon kunskap om blod och blodtransfusion, varför jag på Akademibokhandeln i Stockholm inhandlade boken ”Blodet” av Isaac Asimov. Denna bok blev grunden för mina idag samlade kunskaper om vår cirkulationsapparat eller blodomlopp som det då ofta kallades.

När jag under åren 1976-1989 arbetade för en amerikansk tillverkare av artärproteser, av såväl syntetiskt som biologiskt material, lärde jag mig att insidan på blodkärlen och hjärtats insida kallas för endotel, som består av endotelceller – ingenting nämndes då om någon glykokalyx.

Nu har jag på Pubmed (det amerikanska National Institute of Health medicinska nätbiblioteket) under tre år studerat och funderat över allt som redovisas under sökord som har anknytning till ”endothelial glycocalyx”.

Det är med detta som grund jag påstår att en frisk glykokalyx ger ett långt och friskt liv. När patienter som börjat komma upp i ålder söker läkare så är det vanligt att man beklagar sig över stelhet och trötthet. Det är troligen av vänlighet som läkaren ofta svarar att du inte längre är en ungdom och säger, som en självklar sanning, att stelhet och trötthet kommer med åldern. Jovisst kommer stelhet och trötthet med stigande ålder, men det är inte åldern i sig som är orsaken.

Bakgrunden till att jag blev intresserad av glykokalyx är att jag för ca tio år sedan blev diagnosticerad med spasmangina dvs kärlkramp med helt rena kranskärl. Detta bekräftades under de kommande åren med kranskärls-angiografi vid ytterligare tre tillfällen. Jag blev ordinerad nitroglycerintabletter och –spray utan någon egentlig nytta. Det blev svårt med fysiska ansträngningar och det blev ofta så att jag fick stanna upp en stund när spasmanginan gjorde sig påmind vid fysisk träning, promenad eller annan fysisk aktivitet.

Men det var inte detta som fick mig att påbörja mina studier utan det var min sons utmattning som ledde till att han låg i mörkt och ljudlöst rum med energi som bara räckte till det allra nödvändigaste dvs att äta och ta sig till toaletten. Jag drog slutsatsen att hans energiproduktion inte fungerar dvs att cellernas kraftverk, mitokondrierna, av någon anledning inte fungerar som de ska. Jag lärde mig att mitokondrierna gör energi av glukos men också av både fett och protein om det behövs. Videoföreläsningar med framlidne anestesiläkaren vid Karolinska sjukhuset, Tore Persson, blev en ögonöppnare som på ett mycket tydligt sätt visade hur detta fungerar.

Mina funderingar sökte sig till det vi äter och dricker och att det på något sätt måste påverka hur vi mår och hur mycket energi vi kan producera i våra mitokondrier. Det stod klart för mig att dagens människor äter en kost med mycket mer kolhydrater än vad våra förfäder gjorde, vilket bekräftas av att Livsmedelsverket sedan 1976 rekommenderar oss att hälften av vår kost eller t.o.m. mer ska vara kolhydrater dvs sådant som är uppbyggt av sockermolekyler. Jag studerade foton från sent 1800-tal till mitten av 1900-talet och fann att dåtidens människor, som inte alls åt så mycket kolhydrater,  såg annorlunda ut än vad vi gör idag.

Jag hade blivit medlem i ME-föreningen och besökt deras sammankomster och lyssnat på sammanfattningar av det senaste inom forskningen. Det slog mig i efterhand att man pekat på mitokondrierna och sagt att hit har vi kommit, det är något som händer här som gör att ATP-tillverkningen inte fungerar – men vi vet inte vad det är.

Spasmanginan fortsatte att hindra mina fysiska övningar. Nu blev jag diagnosticerad med förmaksflimmer efter att jag på motionscykelns pulsmätare lagt märke till att min puls utan egentlig anledning ibland stack upp och ner lite hur som helst.

Då tog jag beslutet att med mig själv som försökskanin lägga om min kost till LCHF dvs så lite kolhydrater som möjligt och istället öka mitt intag av fett och ovanjordsgrönsaker. När jag den 1/12 2017 gick ”all in” med LCHF hade jag inga förväntningar på vad som skulle ske, bara att kostomläggningen borde komma att påverka mig på något sätt. Jag är 181 cm och vägde då 78 kg med en tydlig ”krockkudde” runt midjan.

Efter två veckor började jag undra vad det var för fel på min mage eftersom den var alldeles tyst – inget mullrande, ingen uppblåsthet och inget vulkanutbrott i toalettstolen eller nedstänkt toalettstol. Efter den tredje veckan märkte jag att midjemåttet minskat och att jag gått ner sex kilo.

Jag berättade för min son och hans fru om att jag gått in för strikt LCHF. Eftersom hon då deltagit i en kurs om hälsosam mat och var inställda på att ändra sin kost så började de med en inte fullt så strikt LCHF som jag. De hade också börjat förstå att det skulle kunna vara bra att minska på sitt intag av kolhydrater.

Mitt förmaksflimmer behandlades med el-konvertering med ganska bra resultat. Spasmanginan fanns kvar men började bli något mindre besvärande, tyckte jag.

Efter 18 månader upptäckte jag att jag kunde träna utan känningar av varken spasmanginan eller förmaksflimret, i varje fall inte så att det hindrade min träning. Nu har det gått ytterligare 18 månader efter vilka jag kan konstatera att min spasmangina försvunnit och att flimret nästan är försvunnet.

Efter att mestadels ha fördrivit sina dagar liggandes har min son börjat orka mer och mer och jag ser på honom att han själv känner det som att han sakta  blir allt bättre. Där satt jag och gladdes över att ha blivit av med min spasmangina och mitt förmaksflimmer och att min son verkar ha kommit en bit på vägen tillbaka till ett normalt liv. Hur kunde detta ha gått till?

Nitroglycerinet hade ju ingen effekt på min spasmangina, men hur var det tänkt att fungera? Nitro betyder ju kväve, kan det vara det som skulle få min spasmangina att bli mindre jobbig? Det var då jag inledde mina studier på Pubmed där alla medicinskvetenskapliga artiklar är kvalitetsgranskade före publicering.

Jo minsann, där lärde jag mig att tunica media (blodkärlens muskelskikt) måste få kväveoxid för att inte kärlet ska förlora sin elasticitet och stelna. Det finns väldigt tydligt evidens för detta. Men hur är det tänkt att tunica media ska få kväveoxid? Jo, genom att glykokalyx (flimmerhår eller ludd på kärlets insida mot blodet) deltar i en process som tillsammans med de innanför liggande endotelcellerna levererar kväveoxid till tunica media. Det är i alla fall den förklaring som ges i den vetenskapliga litteraturen.

Skulle alltså min glykokalyx ha varit skadad och inte kunnat medverka vid tillverkningen av kväveoxid? Ja, varför skulle jag annars ha fått spasmangina? Skulle den sedan efter 18 månader med ”kolhydratfri” kost ha blivit frisk? Glykokalyx, som överhuvudtaget inte fanns omnämnd i litteraturen under min tid hos artärprotestillverkaren i USA!?

Jag fokuserade på studier om glykokalyx och fann att kunskapen om att man på blodkärlens insida har ett ludd eller flimmerhår i alla år hade negligerats. Det man funnit vid dissektioner av blodkärl från avlidna var att insidan bestående av endotelceller är alldeles slät. Men, för omkring tjugo år sedan utvecklades ett mikroendoskop vilket kunde föras in i blodkärl på levande människa. Eftersom den var försedd med kraftig förstoring kunde man nu se luddet eller flimmerhåren som en tät matta täckande endotelcellerna. Men man såg också att ”heltäckningsmattan” ibland var väldigt gles och låg och ibland till och med saknades fläckvis. Det var då man började förstå att denna täta ”matta” kanske har någon funktion, vilket den visat sig ha – leverantör eller medleverantör av kväveoxid till blodkärlens muskelskikt, tunica media.

När man försökte få glykokalyx att växa till sig genom att höja blodsockernivån så blev resultatet tvärt emot det förväntade – glykokalyx blev ännu mer fragmenterad. Detta tolkades som att långvarigt förhöjda blodsockernivåer kan leda till fragmenterad glykokalyx. Min egen alternativa förklaring är att det också skulle kunna vara den förhöjda insulinnivån som följer med förhöjt blodsocker under lång tid fram till att bukspottkörteln inte längre orkar producera insulin i den takt som du matar dig med ”sockermat” och du får diagnosen diabetes.

Jag hade ända sedan barnsben frossat i sås och potatis, potatismos, söta desserter, godis, smörgåsar, bullar och söta drycker mm. Nu kunde jag förstå varför min spasmangina hade försvunnit på 18 månader under vilka jag inte ätit socker i olika former, mjöl och stärkelsemat, söta och alkoholhaltiga drycker.

Men varför har mitt förmaksflimmer också så gott som försvunnit? Jo, glykokalyx täcker också hjärtats insida. I vänster förmak ska elektricitet gå från en punkt i förmakets ”tak” i jämna stråk utmed en frisk glykokalyx till en punkt på förmakets ”golv”. Om glykokalyx är skadad, eller fragmenterad som det kallas, så hoppar elektriciteten i oregelbundna mönster från ”tuva till tuva” dvs från och  till de ytor som fortfarande har frisk glykokalyx. Detta kallas flimmer. Glykokalyx i mitt vänstra förmak hade alltså på 18 månader utan kolhydrater vuxit sig frisk igen – det är min förklaring.

Hypotes 1

Strikt LCHF fick min glykokalyx att bli frisk igen så att tunica media fick tillräckligt med kväveoxid för att återfå sin elasticitet och jag bli av med min spasmangina och mitt förmaksflimmer.

Men hur kan det komma sig att min son, som inte orkat någonting annat än att ligga i ett mörkt och tyst rum och ta sig till toaletten, så tydligt blivit bättre i takt med att han börjat äta sockerfri mat? Ja, om min hypotes om att glykokalyx kan växa sig frisk dvs hög och tät när man slutar med socker, så blev hans glykokalyx allt friskare allt eftersom tiden gick. Men vad har det med hans ME att göra? Där är ju problemet att hans mitokondrier inte tillverkar så mycket energi (ATP) som behövs för att kunna leva ett normalt liv.

Alla kroppens vävnader, vilka är uppbyggda av celler, vilka i sin tur innehåller mitokondrier, vilka är de som ska tillverka energi, är beroende av syre. Det är blodet som transporterar syret. För att pumpen hjärtat ska kunna pumpa ut blod också i de allra tunnaste blodkärlen måste dessa vara elastiska dvs ha en frisk glykokalyx för leveranser av kväveoxid till kärlväggens muskelskikt (tunica media). Ju tunnare blodkärl desto viktigare är det att kärlet inte stelnar pga uteblivna leveranser av kväveoxid.

Sedan lång tid tillbaka är det väl känt att om bakterier kommer in i blodet så uppstår sepsis (det man kallade blodförgiftning) som kan sprida sig till livsviktiga organ och leda till döden. Det står visserligen inte beskrivet i litteraturen att det är glykokalyx som skadas. Man nämner ibland att det är endotelet som skadas eftersom man inte kände till glykokalyx existens förr i tiden.

Min son råkade ut för sepsis i 20-årsåldern när han drabbades av campilobacter vilket höll på att gå riktigt illa. Sannolikt blev hans glykokalyx då skadad. Sedan dess har han haft diverse hälsoproblem, bla, problem med tarmen, envis afte i munnen så fort han åt ost – med åtföljande trötthet. Han har utretts många gånger av många olika läkare, men tyvärr utan framgång. Ett par månader efter att han börjat med LCHF kunde han åter äta ost utan att få afte. Han orkade gå runt huset och promenaderna blev allt längre, han började känna sig allt bättre.

På sensommaren i år, dvs två år efter att han börjat med LCHF, spelade han några gånger en timmes tennis och i slutet av september spelade han 18 hål golf på en korthålsbana.

Hypotes 2 Inte helt strikt LCHF fick min sons glykokalyx att börja bli frisk igen så att tunica media kan få tillräckligt med kväveoxid för att kapillärerna ska återfå sin elasticitet och hjärtat orka pumpa syrerikt blod fram till mitokondrierna för att leverera syre till elektrontransportkdjan, citronsyracykeln och andnings-kedjan så att denna återigen kan producera ATP.

Eftersom jag inte har några möjligheter att genom experiment bekräfta mina hypoteser, så har jag istället beslutat att försöka slå hål på mina hypoteser genom fortsatta studier på Pubmed.

                                                                                      

Frisk glykokalyx är en förutsättning för liv

Trots att glykokalyx spelar så stor roll i våra liv verkar inte många läkare veta vad glykokalyx är än mindre vad den har för roll.

Glykokalyx är namnet på det flimmerhår som finns närmast blodet i våra blodkärl. Glykokalyx fungerar som en glidyta för blodet och dess innehåll och ett skydd mot att oönskade molekyler inte ska ta sig in i kärlväggen. Men dess kanske viktigast uppgift är att leverera kväveoxid (NO) till kärlväggens muskelskikt (tunica media). Om tunica media inte får NO så stelnar blodkärlet och när hjärtat pumpar blodet stötvis så kan inte kärlväggarna vidga sig och dra ihop sig, dvs inget syrerikt blod kommer fram till exvis mitokondriernas elektrontranportkedja. Mitokondriernas produktion av ATP minskar och kanske slutar helt varvid mitokondrierna går över till att producera ATP genom fermentation, vilket är ca 5% av vad människan behöver för att kunna leva ett normalt liv.

Om glykokalyx skadas så minskar dess förmåga att leverera NO till tunica media. Resultatet blir att blodkärl stelnar och syrerikt blod kan inte längre ta sig fram i de tunnaste tunna kapillärerna exvis de som ska leverera syre till elektrontransportkedjan, vilken är beroende av syre för att mitokondrierna ska kunna skapa ATP. När denna väg för ATP produktion inte fungerar så övergår mitokondrierna att tillverka ATP genom fermentation (jäsning), vilket dock bara som sagt ger ungefär 5% ATP jämfört vad som kan tillverka genom elektrontransportkedjan/citronsyracykeln/andningskedjan med obruten syreleverans från kapillärer med frisk glykokalyx.

Vad är det då som kan skada glykokalyx? Sedan lång tid tillbaka känner vi till att sepsis (ofta kallat blodförgiftning) skadar blodkärlen. Det beskrivs exvis i Vetenskap & Hälsa av Adam Linder, läkare vid Skånes Universitetssjukhus som att blodkärlen börjar läcka varför det syrerika blodet inte når ut till alla organ och vävnader som efterhand tappar sina funktioner. Jag betvivlar att blodkärlen börjar läcka.

Samma synsätt på vad som händer återkommer i den medicinska litteraturen långt tillbaka. Jag menar att förklaringen att bakterierna orsakar läckande blodkärl inte är korrekt.  

Jag tror mig också i den medicinska litteraturen ha funnit beskrivningar på att virus kan skada blodkärlenm, kanske inte lika snabbt och dramatiskt som bakterier. Min slutsats är att glykokalyx kan bli skadad av virus.

Som den tredje orsaken och den mycket långsamma orsaken till att glykokalyx kan bli skadad anges på många ställen i litteraturen hyperglykemi (för mycket socker i blodet) utan att för den skull ha blivit diagnostiserad med diabetes (sockersjuka). Det är alltså fråga om decennier, kanske ända från barndomen till ålderdomen, innan socker- och mjölätandet och söta drycker ger sig tillkänna i form av olika s.k. åldersbetingade symptom från exvis hjärta och kärl, njurarna, ögonen, huvud, fortplantningsorganen m.m.

Nu finns det faktiskt en möjlighet att få glykokalyx att återigen bli hög och tät och bli det fullgoda skydd som en frisk glykokalyx utgör. Sluta äta och dricka kolhydrater dvs äta socker- och mjölmat och dricka söta drycker. Jag blev av med min spasmangina (kärlkramp med helt rena kranskärl) på 18 månader och min son har sakta men säkert börjat återkomma till livet efter att ha varit nere på botten av ME dvs liggande utan att orka någonting.

Var rädd om din glykokalyx

Tyvärr verkar inte många läkare ha en aning om vad glykokalyx är än mindre hur viktigt det är att han en frisk glykokalyx.

I takt med att du fortsätter att äta så mycket socker- och mjölmat och att dricka så mycket söta drycker som de flesta människor i västvärlden nu för tiden gör, så kommer nedbrytningen av din glykokalyx att fortsätta och göra den lägre och glesare. Du kommer att få olika symptom som du inte har en aning om kan bero på skadad glykokalyx exvis fett hår, armsvett, fnasig hud, att du allt oftare somnar framför TVn, att ditt sexliv blivit allt sämre mfl symptom som du tror beror på att du blir äldre.

Tänk på att ålderdom inte är någon sjukdom. Däremot kan det givetvis finnas statistiska samband mellan ålder och sjukdom. Det som du tror orsakas av att du blivit äldre beror istället troligen på att din glykokalyx sakta men säkert blivit glesare och tunnare och fått allt svårare att sköta sin kanske viktigaste uppgift för att du ska kunna bibehålla din hälsa.

Du har kanske hört att blodkärlen blir stelare med åren. Detta orsakas av den mängd (ca 50%) kolhydrater (socker och mjölmat och söta drycker) vi får i oss genom den kost vi har vant oss vid sedan femtio år eller mer. Nästan alla kolhydrater omvandlas till socker innan de kommer in i blodcirkulationen.

Din glykokalyx, dvs det flimmerhår som finns på insidan av alla blodkärl och andra ytor som blodet kommer i kontakt med, skadas av socker. Sakta men säkert blir glykokalyx allt lägre och glesare och tappar sin viktiga förmåga att leverera kväveoxid in till kärlväggens muskelskikt, som tappar sin elasticitet.

Eftersom vår blodpump, hjärtat, pumpar fram blodet stötvis så krävs att artärerna förblir elastiska. Annars kommer inte det syrerika blodet att kunna ta sig ut till och igenom de tunnaste tunna kapillärerna som finns i organ och vävnader och nå fram till exvis huden, ögonen, njurarna, fortplantningsorganen mfl. De eventuella symptom du får är så svaga och utvecklas så sakta att du inte bryr dig om dem. Du tror att det är normalt åldrande, vilket det alltså inte är.

Får du problem med hjärtat så blir läkarnas fokus genast kolesterolet som de menar är för högt och därför fastnar på kärlväggarna. Jag har sökt på orden glykokalyx och kolesterol på Pubmed (arkivet för alla publicerade medicinsk-vetenskapliga artiklar) och inte funnit några belägg för att kolesterol kan fastna på frisk glykokalyx. En frisk glykokalyx är helt enkelt garanten för att ingenting ska fastna på kärlväggarna. Däremot finns massor av observationer om att när glykokalyx är sjuk dvs gles och låg, då kan kolesterol fastna på de under glykokalyx liggande endotelcellerna.

Min slutsats, och jag hoppas också din, är att det gäller att helst sluta med socker- och mjölmat och söta drycker så att din glykokalyx får bästa möjliga förutsättningar att växa sig frisk igen, vilket den så småningom gör. Fett, protein och vatten är livsviktigt att få i sig, men kolhydrater (socker-, mjölmat och söta drycker) är inget som kroppen behöver för att du ska få ett långt och friskt liv.

Kom ihåg att fett ger 20 ggr så mycket energi som socker.

Dagens människa är inte metabolt flexibel

Att vara metabolt flexibel innebär att vår ämnesomsättning, dvs våra celler, utan problem kan växla mellan att använda sig av vilken som helst av matens makronutrienter (fett, protein och kolhydrater) för att producera ATP (adenosintrifosfat) – den form av energi som håller igång vår kropp.

Under människans hundratusentalsåriga utveckling fram till våra dagar var det inte frågan om att välja vad man ville äta utan mer vad man kunde få tag på att äta. Därför vande sig kroppens celler att göra energi (ATP) av vad som stod till buds. Detta skapade en metabol flexibilitet som fungerade hälsomässigt mycket väl fram till a. att vi för drygt 150 år sedan lärde oss att raffinera socker ur sockerrör och sockerbetor och b. att vi fick allt större tillgång på mat och så småningom ett överflöd av konkurrerande fabrikstillverkade och ”förädlade” (läs raffinerade) matvaror inkl drycker – nästan alltid innehållande och smaksatta med socker.

Eftersom media (tidningar, radio och TV) under denna matmarknadsutveckling lärt oss och fortsätter att lära oss att smaken är det som skall leda oss fram till val av mat så har socker, som den smakförstärkare det är, blivit ett dominerande inslag i alla matvaror och drycker. Förutom att socker är gott så driver det vår kropp att tillverka hungerhormonet grelin, som när det når hjärnan talar om för oss att vi är hungriga trots att vi nyligen ätit och får oss snart att äta ännu mer.

Många som försöker minska sitt intag av socker, mjölmat och söta drycker (kolhydrater) finner att det inte är så lätt. Orsaken är att så länge ditt intag av socker, mjölmat och söta drycker är tillräckligt för cellernas produktion av ATP så finner cellerna ingen anledning att använda sig av fett eller protein för sin energiproduktion.

Trots att du försöker minska på ditt matintag så kommer cellerna att fortsätta göra energi av ditt sockerintag (socker och mjölmat). Det är först när cellerna upptäcker att dom inte får något socker som dom inser att nu måste vi börja använda fett eller protein för tillverkningen av energi (ATP).

Hur bra du än tycker att du är när du minskar ditt intag av socker, mjölmat och söta drycker så kommer du inte att gå ner i vikt. Du måste sluta helt med socker, mjölmat och söta drycker för att cellerna ska tvingas börja använda fettet i den överviktiga kroppen till sin energiproduktion.

Gör du detta så kommer du inom några veckor att märka hur din övervikt rasar. När dina fettlager nästan har försvunnit är det viktigt att du börjar äta fett så att cellerna inte börjar använda dina proteiner för sin energiproduktion. Ät några skedar kokosolja varje dag, stek i smör, använd vispgrädde i såser istället för mjöl och häll olivolja på de stora sallader med färska grönsaker som du alltid bör äta åtminstone till dagens huvudmål.

Så småningom när cellerna återupplivat sina urgamla kunskaper att det går lika bra att använda fett till energiproduktionen som det går att använda socker och mjöl, så kan du försiktigt börja äta lite socker- och mjölmat. Men kom ihåg att det är socker, mjölmat och söta drycker som ger signalerna till hjärnan att du är hungrig. Av fett och protein får du inga sådana signaler.

Sköter du detta så kommer du att återupprätta din metabola flexibilitet och må mycket bättre redan inom några veckor. Kom ihåg att kolhydrater (socker och mjöl) inte är livsnödvändigt. Det är däremot fett, protein och vatten.

Lasse Blomdahl

 

 

Lasse Blomdahl

Den oärliga läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin inser att de många studier, som visar att statiner inte har den mirakeleffekt som industrin påstår, påverkar försäljningen. Då slår man med kraft tillbaka med hjälp av den trovärdiga nyhetsbyrån TT, dess journalist Johan Nilsson och professor Lars Lind, som är engagerad av Astra Zeneca – världens näst största tillverkare av statiner.

I Hallandsposten den 8/1, liksom i SvD, Smålandsposten och många fler dagstidningar, publicerades en helsida, som media borde ha insett är initierad av de läkemedelsföretag som tillverkar statiner. I artikeln drar man sig inte för att påstå ”….om halterna av kolesterol blir för höga kan det tränga in i blodkärlets vägg …..”

Har man studerat hur åderförfettning uppstår, så vet man att friska kolesterolmolekyler inte kan tränga in i en frisk kärlvägg. Däremot, när för högt blodsocker under alltför lång tid a. oxiderat de stora fluffiga kolesterolmolekylerna till små och hårda molekyler och b. skadat kärlväggens skyddande ”ludd”, som kallas glycocalyx – då kan åderförfettningsprocessen börja.

En skadad glycocalyx tappar sin funktion att leverera kväveoxid till kärlväggens muskelskikt varvid denna förlorar sin oerhört viktiga elasticitet. När denna elasticitet minskat och kanske t.o.m. gjort kärlväggen stel så måste hjärtat arbeta allt hårdare för att pumpa fram blod. Då får man högt blodtryck och så småningom kommer det inte fram något blod i de allra minsta blodkärlen.

Statiner räddar inte oss människor från de negativa effekterna av små oxiderade kolesterolmolekyler som fastnar i glycocalyx. Genom att sluta äta godis, socker- och mjölmat och att dricka söta drycker så kommer den skadade glycocalyx så småningom bli frisk igen.

Alla fakta som ligger till grund för ovanstående hittas på PubMed, det offentliga medicinskvetenskapliga arkivet på internet.

Lasse Blomdahl

Hur har du det med din glycocalyx?

Hur har du det med din glycocalyx?

De flesta har ingen aning om vad glycocalyx är för något trots att vi alla måste ha en frisk glycocalyx för att kunna leva ett långt och gott liv.

Glycocalyx är insidan på våra blodkärl. Så här ser en frisk glycocalyx ut:

Glycocalyx frisk

De stora röda rondellerna är röda blodkroppar som tillsammans med exvis blodfetter av hjärtat pumpas genom kärlet. Den där blåa täta ”gräsmattan” är en frisk glycocalyx, som är utsidan på de celler som kallas endotelceller. När glycocalyx är tät och hög som på bilden så är kärlet elastiskt och såväl blodkroppar som fettmolekyler kan ta sig fram utan att fastna när hjärtat pumpar runt blodet i kroppen.

Fram till för några år sedan var man inte medveten om vilka viktiga funktioner glycocalyx har. Under de senaste tio åren har mängder av forskning visat (se Pubmed) hur viktig glycocalyx är för att vi inte ska drabbas av hjärt- och kärlproblem. Den kanske viktigast uppgiften är att se till att kväveoxid (NO) transporteras in till kärlväggens mellanskikt (tunica media) som består av muskelceller. Utan tillräckliga mängder med NO så stelnar tunica media. Blodkärlet klarar då inte av att vidga sig när hjärtat pumpar fram blod – kärlväggens livsviktiga elasticitet har försvunnit mer och mer i takt med att det inte kommer fram tillräckligt med NO till tunica media.

Det är ganska lätt att föreställa sig att ju tunnare blodkärlen är desto större konsekvenser får det att ha stela blodkärl. Tänk själv att det är så tunt att bara en enda röd blodkropp i taget kan passera genom kärlet och detta under förutsättning att blodkärlet har kvar sin elasticitet. Stelnar då blodkärlets tunica media på grund av gles och uttunnad glycocalyx, som inte kan leverera tillräckligt med NO, så kommer inget blod fram i de kärlen och resultatet blir exvis kalla fingrar och tår – till att börja med.

Då ser glycocalyx ut ungefär så här:

Nu ser vi inte längre en tät och hög glycocalyx. Det syns tydligt att den nu är gles och tunn och detta kan vara orsakat av att man under många år låtit maten bestå av alldeles för mycket kolhydrater (socker, mjölmat och söta drycker). Men inte nog med det – vad som också har skett är att de stora fluffiga kolesterolmolekylerna har oxiderat till små och hårda sådana, vilka lätt fastnar i den glesa glycocalyxen och blir säte för fortsatt påbyggnad med allt fler kolesterolmolekyler. Så bildas åderförkalkning eller åderförfettning som det numera kallas.

Det är inte det s.k. dåliga kolesterolet LDL som orsakar åderförfettning och på så vis får kärlväggen att stelna, vilket Hjärt- och Lungfonden fortsätter att hävda i sin informationsskrift om kranskärlssjukdomar. Det är istället sockret i blodet som orsakar problemen genom att oxidera de stora fluffiga kolesterolmolekylerna till små hårda molekyler, som fastnar i den av socker skadade glycocalyxen. Därav följer att denna inte längre kan leverera tillräckliga mängder NO till kärlets muskelskikt (tunica media), som därför tappar sin elasticitet och stelnar.

Nu kommer det positiva – genom att radikat dra ner på sitt intag av kolhydrater (socker, mjölmat och söta drycker) kan man få glycocalyx att åter växa sig hög och tät och på nytt börja leverera norala mängder NO så att kärlen återfår sin elasticitet. Om man ännu inte skaffat sig åderförfettning, sk plack inne i kärlen, kan man få sin kärlkramp att försvinna.

Efter att 2009 ha blivit diagnostiserad med spasmangina (kärlkramp med helt rena kranskärl) och lidit av detta under åtta år, lade jag hösten 2017 om kosten och slutade äta kolhydrater (socker, mjölmat och söta drycker). Arton månader senare, vilket är för sju månader sedan, försvann min spasmangina. Trots att jag försöker ”locka fram” den genom att anstränga mig extra mycket såväl i vardagen med bl.a. dagliga gymnastikpass som när jag kör mitt 75 minuters fysiska träningspass två gånger i veckan, så märker jag inte av några symptom på spasmangina (kärlkramp). Min glycocalyx är alltså tack vare att jag inte ätit kolhydrater på arton månader tät och hög och kan återigen leverera tillräckligt med NO till tunica media i kroppens alla blodkärl, vilka på så vis fått tillbaka sin livsviktiga elasticitet.

Lasse Blomdahl, 80 år

PS All vetenskap som ligger till grund för ovanstående finns att hämta hos Pubmed på nätet. Sök på ordet glycocalyx.

Skillnaden mellan kommunism och antikommunism

Det har på sistone varit ett antal insändare i Hallandsposten om nazismens och kommunismens illgärningar. Det verkar som om just uppmärksamheten för kommunismens illgärningar stört Nils E Eriksson. Den 14/11 försökte han misstänkliggöra kapitalism och antikommunism för att få dessa två ismer att framstå som lika barbariska som nazism och kommunism.

Kapitalism är ingen politisk ideologi, det är ett ekonomiskt system, som också kallas marknadshushållning. Denna har mycket tydligt runtom i världen visat sig vara överlägsen planhushållning om man vill uppnå en positiv ekonomisk utveckling.

Nu över till de politiska ideologierna. Antikommunism är kanske okänd för många. Det finns en grundläggande skillnad mellan kommunism och antikommunism. Kommunism leder till diktatur med planhushållning och antikommunism leder till demokrati med marknads-hushållning.

Om människorna i ett antikommunistiskt land ogillar att de folkvalda makthavarna ex.vis mördar de invånare, som de vill bli av med eller tycker att den ekonomiska utvecklingen står stilla, så kan människorna i fria demokratiska val rösta bort dessa makthavare och välja nya.

Däremot, om människorna i ett kommunistiskt land ogillar att diktatorn mördar sina invånare, som ex.vis skedde i Sovjetunionen, eller tycker att den ekonomiska utvecklingen står stilla, så kan inte människorna göra något åt detta. Ingen vågar öppet säga att de har en annan uppfattning än diktatorn utan att riskera livet. Så fungerar kommunismen i praktiken.

Bara för att Vänsterpartiet Kommunisterna tog bort ordet Kommunisterna ur sitt partinamn, betyder inte detta att inga medlemmar är kommunister. Tro aldrig att kommunism kan vara demokratisk. Tro inte att kommunismen i Sverige har försvunnit bara för att vänsterpartis-terna slutat använda det ordet. Man finner dem i många olika sammanhang under till synes oskyldiga och objektiva namn såsom ”Tillsammansmarschen” och ”Halmstad för alla”.

Lasse Blomdahl